ClassPass

Kan jag ändra mitt företagsmedlemskap till ett annat?